ممکن است تصویری-محور اما ما نمی خواهیم به غفلت Sony a7S III هنوز هم عکاسی قابلیت های. ما انجام داده ایم کمی تیراندازی با ما قبل از تولید مدل در خارج از منزل و در داخل خانه – این مستند زندگی پس از همه. نگاهی به اولین نمونه تصاویر با سونی جدیدترین full-framer.