ترجمه زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور tagged posts

تبعیض در 20 زبان ترجمه شده است

بیش از هفت میلیارد نفر در سیاره ما زندگی می کنند. اگر همه ما در هماهنگی زندگی می کردیم و با یکدیگر همکاری می کردیم ، صلح جهانی امکان پذیر می شد. اما متأسفانه ، جهان از آنچه ما می فهمیم ، تقسیم شده است. ما اختلافات مختلفی را بین خود ایجاد کرده ایم. کسانی هستند که از اختلاف بین مردم سود می برند و آنها اطمینان می دهند که ما هرگز از نفرت نسبت به یکدیگر عبور نکنیم. اگرچه بسیاری از مردم می فهمند که باید همه را دوست داشته و احترام بگذارند ، اما هنوز هم کسانی هستند که ترجیح می دهند نادان و متنفر باشند. آنها دوست دارند این باور را داشته باشند که برخی از افراد صرفاً به دلیل رنگ پوست یا اعتقاداتشان از فرومایگی برخوردار هستند...

Read More