دنده که من را تغییر داد (عکاسی) زندگی: خواننده پاسخ

منتشر شده در آوریل 16, 2020
| dpreview کارکنان

Reader responses: the gear that changed your (photographic) life

پاسخ خواننده: دنده که خود را تغییر (عکاسی) زندگی

به عنوان ما به اشتراک گذاشتن داستان از دنده ساخته شده است که بزرگترین تفاوت ما عکاسی ما خواسته ایم شمالی خوانندگان به پاسخ با داستان های خود را به عنوان به خوبی. به ما لذت (و به اعتقاد ما نیاز به لذت در حال حاضر) صدها نفر از شما پاسخ داده اند. در حالی که ما لذت می برد خواندن همه آنها را در زیر برخی از گزیده ای از مورد علاقه ما است.

پیدا کردن آنچه که دنده تغییر زندگی از خوانندگان همکار خود را و مطمئن شوید که پاسخ خود را اگر شما در حال حاضر نیست! ادامه خواهیم داد های مورد علاقه ما تا آه چیزی متفاوت در جهان اتفاق می افتد.

منتشر شده در آوریل 16, 2020
| dpreview کارکنان

Reader responses: the gear that changed your (photographic) life

پاسخ خواننده: دنده که خود را تغییر (عکاسی) زندگی

به عنوان ما به اشتراک گذاشتن داستان از دنده ساخته شده است که بزرگترین تفاوت ما عکاسی ما خواسته ایم شمالی خوانندگان به پاسخ با داستان های خود را به عنوان به خوبی. به ما لذت (و به اعتقاد ما نیاز به لذت در حال حاضر) صدها نفر از شما پاسخ داده اند. در حالی که ما لذت می برد خواندن همه آنها را در زیر برخی از گزیده ای از مورد علاقه ما است.

پیدا کردن آنچه که دنده تغییر زندگی از خوانندگان همکار خود را و مطمئن شوید که پاسخ خود را اگر شما در حال حاضر نیست! ادامه خواهیم داد های مورد علاقه ما تا آه چیزی متفاوت در جهان اتفاق می افتد.

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.rushrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>