خود را فوری گلدان نهایی “تابستان فر” (ما آن را اثبات کند با این کیک)

قفل درب و مطمئن شوید دریچه تنظیم شده است به مهر و موم. مجموعه ای برای فشار به مدت 25 دقیقه. هنگامی که زمان طبخ است تا انتشار سریع فشار. با استفاده از زنجیر به آرامی حذف کیک تابه را از روی اجاق گاز و محل بر روی یک سخت بازپرسی کردن از سیم. اجازه دهید سرد 10 دقیقه. اجرای نازک با چاقو یا کاردک در اطراف لبه های کیک. برعکس کیک بر روی یک بشقاب و خدمت با انواع توت ها و خامه و یا پودر قند.