با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از حوادث رانندگی جلوگیری کنید

در نتیجه رایزنی کمیسیون اروپا، کاستی های متفاوتی در Driver CPC شناسایی شد. چندین از احکام قابل اعتنا دادگاه از

توسط DASTESALAMATT در 29 تیر 1401
در نتیجه رایزنی کمیسیون اروپا، کاستی های متفاوتی در Driver CPC شناسایی شد. چندین از احکام قابل اعتنا دادگاه از سوی دیوان دادگستری اروپا و دادگاه های بریتانیا در گزینه همین معافیت وجود دارد. هرچند از نظر فنی هیچ محدودیت روزمره برای مقدار روزگار فعالیت در یک روز (بین عصر های استراحت) وجود ندارد، قوانین برای دست کم استراحت روزانه 9 ساعت (کاهش عصر استراحت روزانه) در 24 ساعت اساساً به این مضمون‌ می باشد که راننده کامیون نمی تواند یک روز کاری داشته باشد. بیش از 15 ساعت حداکثر برای سه بار فی مابین دوره های استراحت هفتگی. یک راننده HGV می تواند دوره استراحت روزمره خود را به دستکم 9 ساعت سوای وقفه کمتر دهد، اما آنها صرفا می توانند همین فعالیت را بیش از سه بار در هفته انجام دهند. حساس این حالا محدودیت روزانه را می اقتدار به حداکثر 10 ساعت رانندگی در روز ارتقا داد اما فقط دو توشه در هر هفته. زمانی که یک راننده در یک عصر استراحت روزانه تام 11 ساعته است، حداکثر روز کاری 13 ساعت است. اهمیت همین حال، اگر یک مستخدم سیار در یک شیفت میان 6 تا 9 ساعت عمل کند، می بایست حداقل 30 دقیقه استراحت کند، این می تواند از دو وقفه 15 دقیقه ای تشکیل شود. دقت به همین نکته مهم است که ساعت ها استراحت راننده اتحادیه اروپا بر همین استراحت ها در هنگام رانندگی اولویت دارد، به این ترتیب مطمئن شوید که در زمان رانندگی اصلی کار دیگر، دوره های استراحت صحیح را انجام می دهید. 3) گرفتن نوبت 'U'. رانندگان می توانند مهارت های خود را با شرکت در کلاس آموزشی و آموزشی که به طور خاص برای رانندگان مسن تر ساخت شده است، بهبود بخشند. همین آسیب‌ها ممکن می باشد بوسیله رانندگان بی‌هوشی که بر روی دستور غلتیده‌اند، سرنشینانی که مهار نشده یا این که به‌درستی مهار نشده‌اند و در زمان ترمز قبل از تصادف روی صندلی به جلو می‌لغزند و رانندگانی که کمربند بسته‌اند و خیلی نزدیک به دستور نشسته‌اند، متحمل شوند. سنسور زاویه فرمان که گزینش می کند راننده می خواهد چه جایی را هدایت کند. یک سنسور شتاب طولی که از حیث طراحی مشابه به سنسور شتاب جانبی است، ولی اطلاعات بیشتری در مورد زمین جاده ارائه می‌کند و همچنین سنسور دیگری برای شتاب و سرعت خودرو است. قوانین و مقررات اتحادیه اروپا بیان می کند که تنها استراحت‌های تقسیم شده که نشان می‌دهد دوره دوم 30 دقیقه یا اکثر می باشد مجاز خواهد بود. هر دوره استراحت بیش از 9 ساعت اما کمتر از 11 ساعت به عنوان عصر استراحت روزانه کاهش یافته طبقه بندی می شود. هوندا امیدوار هست که فناوری تازه به زودی رویکرد خود را به کل ادامه مطلب خودروها گشوده کند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حساس نمایش پیوند وب تارنما خود باشید.
آخرین مطالب