ماینینگ چیست و دقیقا چه کاری را انجام می دهد!؟

در این نحوه شما به خرید کردن سهم اکثر ای از یک کوین می پردازید و آن را برای مدت وقتی مشخص و معلوم در حساب خویش

توسط DASTESALAMATT در 18 شهریور 1401
در این نحوه شما به خرید کردن سهم اکثر ای از یک کوین می پردازید و آن را برای مدت وقتی مشخص و معلوم در حساب خویش مسدود می کنید و از همین شیوه باعث می گردید که امنیت نتورک تامین شود. در این شبکهها، اجماع اعضا کانال را سرپا نگه میدارد. دشواری کانال بیت کوین (Network Difficulty) متغیری است که متوسط روزگار موردنیاز به جهت ساخت یک بلاک رمزارز را در ارتفاع مدت روزگار مشخصی اثبات نگه میدارد. بیت کوین به جهت تامین امنیت نتورک و پرهیز از هک شبکه از یک الگوریتم به کار گیری می کند که به آن الگوریتم اثبات فعالیت میگویند. به عنوانم مثال، بیایید خیال نماییم که یک هش SHA-256 را مهم استفاده از یک اتومبیل حساب هش SHA-256 بر روی کلمه متنی معمولی «I love cryptocurrency mining» اعمال کنیم. فرض نماییم من به عدد ۱۹ فکر میکنم. عدد نانس«nonce»، یک عدد ۳۲ بیتی هست که کل هدف ماین کردن بیت کوین را در خود دارد. نانس یک عدد دلخواه میباشد که به وسیله ماینر ایجاد میشود و مدام تغییر تحول میکند. به زبان ساده، مطابق همین الگوریتم، معتبر هر بلاک که بوسیله یک ماینر استخراج می گردد را باید دیگر ماینرها تایید کنند. در طی همین روند هرگاه یک بلاک تازه استخراج شود، همگی گرهها - که یک نسخه برداری از کل نتورک بلاک چین بیت کوین را در اختیار دارند - صدق بلاک استخراج شده را تایید میکنند تا بلاک به نتورک بیشتر شده و استخراجکننده جایزه بلاک را دریافت کند. هرکسی می تواند اهمیت وارد کردن یک سختافزار به نتورک بلاک چین تبدیل به یک گره در نتورک شده و برای استخراج رمزارز مدنظرش ماینینگ اهمیت انرژی خورشیدی عمل کند. حتمی به ذکر می باشد که دستگاهها و سختافزارهای متمایز در بازار به جهت استخراج کردن موجود است. الگوریتم اثبات کار چه نقشی در استخراج بیت کوین دارد؟ سرمایهگذاری استخراجکنندگان بیتکوین که به شکل عمومی معامله می شوند (سهامی عام)، ریسکهایی را به همراه دارد که نسبت به آن، خرید کردن بیتکوین بهخودی خویش خطری ندارد، به تعدادی دلیل، از جمله: ریسک عملیاتی و همینطور این واقعیت که سهام عمومی اهمیت چندین برابر سود مورد انتظار آتی معامله میشود. گره (نود) چیست و چه نقشی در نتورک دارد؟
آخرین مطالب