این Mavic درجه 2 است بزرگ همه در اطراف هواپیماهای بدون سرنشین برای تقریبا هر کسی, اما چگونه عکس های خود را? ما شات Raw و JPEG تصاویر در هر دو دوربین 12MP و 48MP و همچنین به عنوان 'SmartPhotos که وعده بهبود کیفیت تصویر. مقایسه نتایج در نمونه ما گالری.

آیا شما از دست ما بررسی کامل از Mavic درجه 2? شما می توانید در اینجا آن را بخوانید.

Mavic درجه 2 نمونه گالری

Mavic هوا 2 نقد و بررسی کامل