EOS R5 کانن گل سرسبد دوربین بدون آینه و وجود دارد بسیاری به مانند. ما آن را به آزمون برای هر دو عکس و ویدئو و همچنین آدرس گرمای بیش از حد مسائل شما ممکن است شنیده می شود.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.

نمونه گالری از این قسمت