کریستال های ریز بر روی یک اسلاید شیشه ای ممکن است نگاه ندانسته به چشم اما با یک لنز ماکرو و برخی از فیلتر پلاریزه تبدیل شدن آنها به جادویی. ما نشان می دهد شما چگونه به خود را.

می دانیم که پاسخ به دان قطبش چیزهای بی اهمیت در پایان قسمت? در نظرات به ما بگویید!

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.