فوجی GF 45-100 mm F4 R LM OIS WR وعده داده می شود یک حرفه ای زوم استاندارد برای Fujifilm متوسط فرمت سیستم. آن را تحویل کالا ؟ بررسی ما به شما می گوید آنچه شما نیاز به دانستن.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.

نمونه گالری از این قسمت