وجود دارد یک راه درست و یک راه غلط برای تمیز کردن لنز دوربین خود را. به طور طبیعی ما در حال رفتن به شما نشان می دهد راه اشتباه است.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.