ما DPReview تیم فقط بررسی جدید Fujifilm GF 45-100 mm F4 OIS لنز. اتمام 100MP عکس های گرفته شده با این قابل توجه زوم استاندارد برای Fujifilm متوسط فرمت سیستم.