تا چه حد شما را به حرفه ای به جهان عشق خود را برای عکاسی? زندگی می کنند شما در داخل یک خانه است که به نظر می رسد مانند یک دوربین و یا نام فرزندان خود را پس از محبوب دوربین مارک ها ؟ اگر شما در حال 49 ساله هندی عکاس راوی Hongal پاسخ به هر دو پرسش از آن است: "بله."

مفصل در این فیلم کوتاه از Caters کلیپ Hongal صرف بیش از £75,000 (تقریبا $95,000) تبدیل آن به یک عکاسی ادای احترام. خانه ویژگی های یک پنجره, لنز یک نوار فیلم نرده بالکن یک اندازه کارت SD و حتی یک فلاش است که دو برابر به عنوان یک امنیت لامپ. اگر چه نشان داده شده در این ویدئو Hongal نیز آراسته داخل خانه با دوربین الهام گرفته از اتاق.

به عنوان اگر خانه کافی نبود Hongal و همسر خود را نیز به نام خود سه پسر کانن نیکون و اپسون. اگر که نه تعهد ما مطمئن نیستیم که چه است.