با تمام تمرکز بر روی آن تصویری از ویژگی های ممکن است آن را آسان برای فراموش کرد که سونی a7S سوم نیز عکسهای دوربین. این نمونه از ویژگی های گالری عکس های گرفته شده در حالی که تیراندازی ما آخرین قسمت از DPReview تلویزیون.

مشاهده Sony a7S سوم نمونه گالری