پاناسونیک FZ1000 دوم به ارمغان می آورد برخی از مهم تغييرات در حال حاضر قادر به دوربین بدون messing بیش از حد با فرمول اساسی: جامد 20MP 1"-نوع حسگر لایکا-مارک 25-400mm-معادل F2.8-4 زوم لنز و کیفیت تصویر بزرگ. به عنوان ما قرار داده پیچد ما در بررسی نهایی این آخرین Lumix قدم زدن با ما از طریق Knoxville, Tennessee در زیر برخی از بهار زیبا و آفتابی. حداقل 400 معادل حداکثر فاصله کانونی می سازد اجتماعی فاصله بسیار آسان است.