چگونه Fujifilm GF 30 mm F3.5 پشته تا به لنزهای دیگر برای Fujifilm را قطع متوسط ، در این گالری از DPReview تلویزیون ما feautres نمونه که ارزیابی وضوح بوکه, شعله ور شدن و بیشتر.