در مورد فوتبال در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

احتمالا برای همهی ما که ورزش برایمان با گزاره «یکسری حرکت و فعالیت برای تضمین سلامتی» معنا میشود، همین ایام فو

توسط DASTESALAMATT در 1 فروردین 1401
احتمالا برای همهی ما که ورزش برایمان با گزاره «یکسری حرکت و فعالیت برای تضمین سلامتی» معنا میشود، همین ایام فوتبال مفهوم دیگری بدهد؛ بههرحال فوتبالی که این ایام بازی میشود، پولهایی که بهواسطهی آن جابهجا میشود و کلی اتفاقات غیرورزشی دیگر، آن را از یک ورزش، به یک صنعت تبدیل کرده است. چنانچه این را می دانستیم زمانی می دیدیم در فلان مرزو بوم توسعه و گسترش نیافته یا در حال بسط در میان دانشکده و سیاست و اقتصاد و صنعت هیچ تناسبی وجود ندارد، به فکر فرو می رفتیم که بدانیم همین بی تعادلی و عدم تناسب از کجاست و چنانچه استمرار یابد چه عارضه ها و ایراداتی از آن ناشی می شود اما می بینیم و می دانیم که تا کنون نپرسیده ایم و این بدان مضمون‌ است که ما هنوز به تاریخ و تعادل آن چنانکه بایستی نیندیشیده ایم و بی تعادلی هنوز به رخ مورد قضیه در نیامده است. همین بی تعادلی در جهان بسط نیافته و در هم اکنون توسعه و گسترش که تجدد را اقتباس کرده میباشد و میکند، یک فرمان قهری و طبیعی است. اینها از خارج و مطابق یک برنامه مهم هم هماهنگ نشده اند بلکه از یک سرچشمه آب میخورند و اصول مشترکی آن‌ها را روش میبرد. چون بازیکنان همگی حرفه ای هستند کسانی هم که هر هفته در وقت و ساعت مشخص و معلوم بایستی به ورزشگاه بروند یا این که از صفحه تلویزیون مسابقه فوتبال را بازدید کنند، زمان ها عمل خویش را مهم برنامه فوتبال تطبیق می دهند و مثلاً درصورتیکه کسی در ایران یا در هند و ژاپن و چین بخواهد مسابقات تیم های اروپایی را تماشا کند، بایستی از خواب شب صرفنظر کند پس او خیر صرفا وقت مسابقه را گزینش نمی کند، بلکه وقت زندگی خویش را دارای آن میزان می کند. یکی از مهمترین داده ها گزینه نیاز علاقندان و هواداران فوتبال، نتیجه ها زنده و برنامه مسابقات هر روز می باشد. به این ترتیب رأی، فوتبال کارگشای جهانی میباشد که میان دوستی و نزاع و آزادی و قهر و صلح و آشتی و کین توزی بسر می موفقیت و تمنی دارااست که به مدد تمدن از این اوضاع بیرون شود. در همین حال و روز چه بسا توان سیاست نیز وسوسه میشود که دامنه قهر و غلبه خویش را توسعه و گسترش دهد و نظم جامعه و تمدن را دستکاری کند. در انتها تاریخ تجدد هم بعید نمیباشد که در جهان توسعه یافته بحرانهائی ظهور کند و پیوندها سست شود و تعاضد و هماهنگی دربین شئون سستی گیرد و این سستی در درک و درک نیز اثر بگذارد. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه اخبار فوتبال در اروپا لطفا از تارنما ما دیدن کنید.
آخرین مطالب