دریچه بازدید داکت اسپلیت

در دستگاههای حرفه کویلی که نیاز به منفذِ ورودیِ هوای متعددی به داخلِ محیط ی داخلیِ حرفه کویل وجود دارااست به ج

توسط DASTESALAMATT در 17 فروردین 1401
در دستگاههای حرفه کویلی که نیاز به منفذِ ورودیِ هوای متعددی به داخلِ محیط ی داخلیِ حرفه کویل وجود دارااست به جهت حفظِ استانداردِ ورودیِ هوا و همچنین شکیل تر شدنِ نمای بیرونیِ روزنه مشاهده داکت اسپلیت از دریچه تماشا داکت اسپلیت ترکیبی دریچه زیر داکت اسپلیت استعمال می گردد. در مواقعی که بخواهیم درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت بصورت وزنه ای جابجا شود و از طرفی نیز این امکان وجود نداشته باشد که درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت به خاطر فاصله ی کمِ دستگاه اساسی کادر روزنه تماشا داکت اسپلیت به سمت بالا حرکت داده و درب باز شود،الزاما و اجبارا بایستی درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت باید بصورت مشابه لولا تعبیه گردد.یعنی به جای لولا در یک طول از فریم روزنه تماشا داکت اسپلیت یک نشیمن گاه از پرفیلِ "سه پری" نصب می گردد و درب روزنه بازدید داکت اسپلیت بصورت شبیه لولا بر روی این نشیمن گاه می نشیند و در روزگار نیاز،درب روزنه مشاهده داکت اسپلیت بصورت وزنه ای از این نشیمن انقطاع و گشوده می گردد.نکته با در عملکردِ همین دریچه بازدید داکت اسپلیت در اینجا اینستکه به جای اینکه درب به سمت بالا و داخلِ سقف کاذب رانده شود بطور تام به سمت ذیل سوق‌دهی و از کادر دریچه بازدید داکت اسپلیت قطع می گردد که ولی این مورد قضیه به خودیِ خویش یک مزیت محسوب می گردد و ساختارِ رنگِ بدنه ی درب دریچه تماشا داکت اسپلیت از هر مدل آسیبی در امان می ماند.جالب اینجاست که علیرغمِ وزنه ای بودنِ سیستمِ بازوبسته شدنِ درب دریچه تماشا داکت اسپلیت مشابه لولا،در سوی دیگرِ درب همین جور روزنه بازدید داکت اسپلیت از قفل زیمنس برای بستنِ درب روزنه بازدید داکت اسپلیت و اتصال آن به به قاب دریچه مشاهده داکت اسپلیت به کارگیری می گردد.این قفل ها نگهداریِ درب را بر بر روی قریم روزنه بازدید داکت اسپلیت تضمین می کنند و عملیات جداسازیِ درب دریچه تماشا داکت اسپلیت از فریم حیاتی گشوده شدنِ این قفل ها آغاز می گردد. از مورد ها دارای که می بایست در کاربرد دریچه داکت اسپلیت پلاستیکی به آن بایستی دقت نمود این می باشد که ساختار و مدلِ درب دریچه داکت اسپلیت باید با مدلِ دریچه هوای خروجیِ آن شبیه باشد.این مسئله به شدت در زیباتر شدنِ دریچه های داکت اسپلیت در محیط میگردد.میزا هوای ورودی از نحوه درب روزنه داکت اسپلیت پلاستیکی به قدرت دستگاه بستگی دارد.بدیهی می باشد هرچه قدرت دستگاه بالاتر باشد شیارهای منصوب بر روی درب روزنه داکت اسپلیت عمده خواهد شد. گونه و جنسِ abs که از پلاستیک مرغوب میباشد کاربرد آنرا در ایجاد دریچه داکت اسپلیت توجیه پذیر میکند.از پاراگراف خصوصیت های مهمِ همین کالا در ایجاد روزنه داکت اسپلیت،وزن مطلوب آن است. حساس دقت به بزرگ بودنِ درب دریچه داکت اسپلیت و هم وزن بالای نوعِ فلزی و چوبی، می توان عاقبت گرفت که جنسِ abs برای ایجاد دریچه داکت اسپلیت انتخاب ایده آلی است. در ایجاد روزنه داکت اسپلیت پلاستیکی محدودیتی به نظر نوع،مدل و بعد ها وجود ندارد و به راحتی می توان آنرا در نوع های متنوع حساس بعد ها و سایز مختلف تولید کرد.علاوه بر امکان ایجاد روزنه داکت اسپلیت در ابعاد و انواع مختلف،به راحتی میتوان آنرا به طریق های معمولی و پیچ مخفی، در محل خود کارگزاشتن نمود.برای نصب روزنه داکت اسپلیت از پیچ استفاده می‌گردد و قابلیت و امکان نصبِ آسانِ دریچه داکت اسپلیت پلاستیکی از مزایای منحصر به فردِ همین دریچه کولر داکت اسپلیت دسته دریچه است. از جمله موردها کاربرد روزنه داکت اسپلیت پلاستیکی،در مناطقی از مرزوبوم هست که میزان رطوبت هوا فراوان بالا است.در این محفظه ها که تاثیر فرسایشی بر سطوح فلزی بالاست کاربرد متریال مطلوب که در برابر اکسایش مقاوم باشد امری اجتناب ناپذیر است.لذا اهمیت دقت به حق تقدم های ناحیه ای ملزم به کاربرد متریال متناسب هستیم.
آخرین مطالب