دمپر بارومتریک تنظیم فشار - تهویه کلوانی

GRA326.1E/12 , GNA326.1E/12 , GGA326.1E/12 ونیز جور های کلیدی ترترپ GRA326.1E/T12 , GNA326.1E/T12 , خرید دمپر

توسط DASTESALAMATT در 17 فروردین 1401
GRA326.1E/12 , GNA326.1E/12 , GGA326.1E/12 ونیز جور های کلیدی ترترپ GRA326.1E/T12 , GNA326.1E/T12 , خرید دمپر کانال GGA326.1E/T12 از مواردی میباشند که به عنوان موتور دمپر های فایر آیتم به کار گیری قرار می گیرند. موتور دمپر های این سیستم های عمده از مدل 220 ولت گزینه به کار گیری قرار می گیرند تا نیازی به نصب ترانس 24 ولت نباشد، در مواردی که شبکه های و دمپر ها در زون های حریق آیتم به کار گیری قرار می گیرند می بایست موتور دمپر فایر اساسی ترموکوبل حریق (ترموترپ دار) کارگزاشتن گردد. بدنه بیرونیِ دمپر هواساز تیغه موازی، مهم یک قابِ حجم دار به عمق ۱۵ سانت و یک فریمِ دوطرفه به عرض ۳ سانتیمتر است. درصورتیکه بخواهیم شبکه ای از لاین هوا را در محیطی مسدود نماییم از دمپر هوا استعمال میکنیم . همین موتور دمپر نیز شبیه موتور دمپر LKs160 بطور یک پکیج است که شامل یک موتور چپگرد و راستگرد، محور، رله، بادامکها، میکروسوئیچهایی هست که همین تیم عملیات تهیه دمپر هوا را بر عهده دارند. دمپر کانالی: از این مدل دمپر به منظور در اختیار گرفتن جریان عبوری هوا از کانال ها استعمال می شود. به جهت آنکه جریان هوا را در دو جهت مخالف داشته باشیم، استعمال از همین دمپر ها توصیه می شود. ماکی محصول همین دمپر ها را از سایز طوقه 100 الی 140 سانتی متری عرضه می کند. دمپر هواکش صنعتی سایز 140،120،100 سانتی متری ؛ دمپر ها در صنایع مختلف کاربرد دارد. دمپر هواکش صنعتی در ترازو های متفاوت قطر طوقه (بنابر قطر پروانه هواکش) ایجاد می شوند. دمپرهای پروانه علاوه بر سیستمهای تهویه هوا در دیگر سیستمها نیز به فعالیت برده میشوند و کاربردهای متفاوتی دارند. دمپرهواکش پروانه ای هم برای روزنه هایی که گرد هستند. همین سبک از دمپرها به کمک در اختیار گرفتن نیز قابل تنظیم خواهند بود.
آخرین مطالب