ما جدید سونی Xperia 1 Mark II گوشی های هوشمند است که امکانات فوق العاده سریع پشت سر هم عکسبرداری و موضوع شناخت با چشم AF. یک دوربین سه گانه ارائه می دهد طراحی 16mm 24mm و 70 mm معادل کانونی و عکاسی جدید نرم افزار عکس برنامه کامل فراهم می کند کنترل دستی و یک رابط کاربر آشنا خواهد شد که به سونی بورس.

ببینید ما Sony Xperia 1 Mark II گالری