بهترین کتاب های صوتی

با اشاره به برنامه های این انجمن در هفته بیست و هشتم کتاب جمهوری اسلامی ایران بهترین کتاب های صوتی گفت: این ان

توسط DASTESALAMATT در 17 آبان 1399
با اشاره به برنامه های این انجمن در هفته بیست و هشتم کتاب جمهوری اسلامی ایران بهترین کتاب های صوتی گفت: این انجمن سه برنامه برای هفته کتاب در برنامه خود دارد و هم اکنون سومین کنفرانس ملی حقوق انتشار اصلاحات پیشنهادی را برگزار می کند در قوانین نویسندگی ، ترجمه و انتشار یکی از آنهاست. وی ادامه داد: این همایش قرار است چهارشنبه 28 آبان 1397 از ساعت 9 تا 12 با حضور اساتید و صاحب نظران بهترین کتاب های صوتی برگزار شود. حسینیک درباره چگونگی برگزاری این کنفرانس توضیح داد: "این کنفرانس بصورت مجازی برگزار می شود و توسط وکلای متخصص در زمینه بهترین کتاب های صوتی حقوق مالکیت فکری سخنرانی می شود." همچنین؛ خلاصه سخنرانی ها و مقالات دریافت شده در بهترین کتاب های صوتی منتشر می شود و برای نهادهای رسمی و قانونگذاری ارسال می شود. وی همچنین از اجرای طرح تجهیز کتابخانه های بیمارستانی در طرحی با عنوان "یک کتاب ، نوید سلامتی" خبر داد و گفت: "تجهیز کتابخانه های بیمارستانی در شرایط بحرانی کنونی  ارائه بهترین کتاب های صوتی ضرورتی است که نباید فراموش شود. به همین دلیل ، این پروژه با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و انجمن اجرا خواهد شد. حسینی نیک در این باره توضیح داد: بیمارستان 100 بیمارستان در کشور درگیر این طرح هستند و جدیدترین کتابهای پزشکی ارائه می شود. پروژه "کتاب ، نوید سلامتی" قرار است طی دو هفته بهترین کتاب های صوتی از طریق پورتال پند و با مشارکت ناشران فعال پزشکی از 15 نوامبر تا 28 دسامبر اجرا شود. به گفته وی ، اجرای این پروژه به طور رسمی پورتال دانشگاه را برای انتشارات بهترین کتاب های صوتی، به نام Pand (pandpub.ir) ، كه خدمت به جامعه علمی و دانشگاهی كشور را آغاز می كند ، باز می كند. حسینی نیک همچنین در مورد هشتمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاه گفت: این نمایشگاه قرار بود همزمان با هفته کتاب برگزار شود که با توجه به تراکم برنامه ها و پیشنهاد وزارت فرهنگ و رهبری اسلامی پس از آذرماه بهترین کتاب های صوتی و پرتال دانشگاه برای انتشارات (و با شرکت ناشران فعال در این زمینه برگزار خواهد شد. وی تأكید كرد: انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی یكی از فعال ترین نهادهای نشر است كه از سال 2002 آغاز به بهترین کتاب های صوتی كار كرد و هم اكنون بیش از 160 ناشر دانشگاه را به عضویت خود درآورده است.
آخرین مطالب